Tin pháp luật
CÔNG BỐ 05 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM ĐỢT 1
268 lượt xem

Xem chi tiết
NGHỊ ĐỊNH 85/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
256 lượt xem

Ngày 25/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử. Theo đó, về thông tin hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website thương mại điện tử bán hàng có những quy định mới

Xem chi tiết
CÁC VĂN BẢN VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HẾT HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/7/2022
231 lượt xem

Kể từ ngày 01/7/2022 các văn bản về hóa đơn, chứng từ sau đây sẽ hết hiệu lực theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/TT-BTC.

Xem chi tiết
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH TỪ NGÀY 01/7/2022
251 lượt xem

Hóa đơn điện tử sẽ được áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kể từ ngày 01/7/2022 theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và được hướng đẫn tại Thông tư 78/2021/TT-BTC. Theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) kể từ ngày 01/7/2022 gồm các trường hợp

Xem chi tiết
MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC, BHTN, BHYT TỪ NGÀY 01/10/2021
234 lượt xem

Ngày 24/9/2021, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP  về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ BHTN. Theo đó, việc đóng bảo hiểm vào quỹ TNLĐ – BNN, quỹ BHTN sẽ được giảm. 

Xem chi tiết
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG DO COVID-19 TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
185 lượt xem

Ngày 24/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 116/2021/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Cùng với đó, ban hành Quyết định 28/2021/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng Covid-19. Theo đó, hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Xem chi tiết
HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC
229 lượt xem

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022, hướng dẫn thực hiện triển khai hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Xem chi tiết
NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NGƯỜI CÓ NHÀ ĐẤT NÊN BIẾT
266 lượt xem

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn Luật đất đai (có hiệu lực từ 01/9/2021) cập nhật 05 quy định mới về chuyển mục đích sử đụng đất, về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là sổ đỏ)…

Xem chi tiết
ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
323 lượt xem

Ngày 31/8/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức xây dựng.

Xem chi tiết
HƯỚNG DẪN DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ NGÀY 15/10/2021 THEO THÔNG TƯ 11/2021/TT-BXD
297 lượt xem

Ngày 31/8/2021 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 11/2021/TT-BXD có hiệu lưc từ ngày 15/10/2021 về xác định, quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Xem chi tiết