Tin pháp luật
BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 6/2021
110 lượt xem

CILAF & PARTNERS với mong muốn được đồng hành và hỗ trợ, xin gửi đến Quý Khách hàng bản tin pháp luật tháng 6 năm 2021 với nội dung tổng hợp liên quan một số chính sách, quy định mới liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đặc biệt là một số chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong giai đoạn bùng phát dịch Covid.

Xem chi tiết
BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 05/2021
113 lượt xem

CILAF & PARTNERS với mong muốn được đồng hành và hỗ trợ, xin gửi đến Quý Khách hàng bản tin pháp luật tháng 05/2021 với nội dung tổng hợp một số chính sách, quy định mới liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu lực trong thời gian sắp tới.

Xem chi tiết
BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 04/2021
424 lượt xem

CILAF & PARTNERS với mong muốn được đồng hành và hỗ trợ, xin gửi đến Quý Khách hàng bản tin pháp luật tháng 04/2021 với nội dung tổng hợp một số chính sách, quy định mới liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu lực trong thời gian sắp tới.

Xem chi tiết