Tin pháp luật
Cơ hội cạnh tranh cho OTT TV Việt Nam
166 lượt xem

Ngày 01/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. Với Nghị định này, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ OTT TV trong nước sẽ được cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp OTT TV xuyên biên giới…

Xem chi tiết
Ra mắt Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2022
242 lượt xem

Để có góc nhìn cụ thể và toàn diện hơn về tình hình ứng dụng Thương mại điện tử Việt Nam dưới tác động của dịch bệnh Covid-19 trong bức tranh chung Thương mại điện tử (TMĐT) toàn cầu năm 2022, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công Thương) đã ra mắt ấn phẩm Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam năm 2022.

Xem chi tiết
Kiểm tra việc tăng giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần
326 lượt xem

Nhằm rà soát việc áp dụng các quy định về điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần theo Thông tư số 19/2003/TT-BTC ngày 20/3/2003, ngày 16/9/2022 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1914/QĐ-BTC (có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành) về phương án kiểm tra.

Xem chi tiết
Bản tin pháp lý Tháng 9 năm 2022
280 lượt xem

Với mong muốn được đồng hành và hỗ trợ, CiLAF & PARTNERS xin gửi đến Quý Khách hàng Bản tin pháp lý tháng 9 năm 2022 với nội dung tổng hợp một số Nghị định, Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 01/9/2022.

Xem chi tiết
Thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng bất động sản
149 lượt xem

Ngày 29/7/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP. Cụ thể:

Xem chi tiết
Quy định mới về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải về ô tô
203 lượt xem

Kinh doanh vận tải đường bộ là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là một trong những loại hình của kinh doanh vận tải đường bộ. Do đó, để hoạt động trong lĩnh vực này, chủ doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Vào ngày 19/7/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Xem chi tiết
Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng từ năm 2022
181 lượt xem

Việc lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được áp dụng theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bắt đầu có hiệu lực ngày 16/9/2022 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Cilaf xin cung cấp cho Khách hàng lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng cho năm 2022 và các năm tiếp theo như sau:

Xem chi tiết
Quy định về thu thuế đối với hoạt động bán hàng online
413 lượt xem

Hoạt động kinh doanh online ngày càng được ưa chuộng đặc biệt là sau khoảng thời gian đại dịch Covid-19. Thu nhập từ việc bán hàng online cũng ngày càng cao, do đó, người bán hàng trực tuyến cũng cần phải đóng thuế kinh doanh onilne theo quy định của pháp luật. Cilaf xin cung cấp cho Khách hàng những quy định về các loại thuế cũng như đối tượng, phương pháp, mức đóng khi kinh doanh hoạt động này

Xem chi tiết
Tổng hợp 11 trường hợp sai sót hóa đơn điện tử và hướng dẫn xử lý
255 lượt xem

Việc sử dụng hoá đơn điện tử đem lại hiệu quả tích cực tuy nhiên nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn gặp những vướng mắc liên quan đến việc lập hoá đơn điện tử, điều chỉnh hoặc lập hoá đơn thay thế cho hoá đơn điện tử đã lập có sai sót. Để hỗ trợ doanh nghiệp, Cilaf gửi đến quý doanh nghiệp tổng hợp những tình huống sai sót thường mắc phải và hướng dẫn cách xử lý các tình huống hoá đơn sai sót hoặc lỗi kỹ thuật thường xảy ra trong quá trình lập, quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử

Xem chi tiết
Quy định mới về danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế
207 lượt xem

Ngày 15/7/2022, Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 1421/QĐ-BTC công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Công bố kèm theo Quyết định này bao gồm 01 (một) chế độ báo cáo mới được ban hành; 04 (bốn) chế độ báo cáo thay thế; 03 (ba) chế độ báo cáo bãi bỏ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ tài chính (Quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2021).

Xem chi tiết