Tin pháp luật
Quy định mới liên quan đến quản lý thuế doanh nghiệp cần lưu ý
651 lượt xem

Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành nghị định mới nhằm sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật quản lý thuế, cụ thể là Nghị định 91/2022/NĐ-CP. Theo đó, nội dung Nghị định đã điều chỉnh một số nội dung đáng chú ý, liên quan đến việc quản lý thuế như sau:

Xem chi tiết
Các khoản chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất
235 lượt xem

Ngày 05/10/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 61/2022/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thay thế cho Thông tư 74/2015/TT-BTC trước đó.

Xem chi tiết
Doanh nghiệp được tự in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ 15/10/2022
253 lượt xem

Nhằm thực hiện tinh thần Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cũng như giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp để từ đó thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Ngày 10/10/2022, Bộ Công thương đã ban hành Thông báo số 257/TB-BCT về việc in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường

Xem chi tiết
Các loại thuế Doanh nghiệp phải nộp năm 2022
241 lượt xem

Khi thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, ngoài việc đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp còn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, cụ thể là thuế đối với Nhà nước. Theo đó, các doanh nghiệp cần phải nộp các loại thuế như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác có liên quan. Dưới đây là các loại thuế Doanh nghiệp phải nộp năm 2022.

Xem chi tiết
Cơ hội cạnh tranh cho OTT TV Việt Nam
269 lượt xem

Ngày 01/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. Với Nghị định này, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ OTT TV trong nước sẽ được cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp OTT TV xuyên biên giới…

Xem chi tiết
Ra mắt Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2022
333 lượt xem

Để có góc nhìn cụ thể và toàn diện hơn về tình hình ứng dụng Thương mại điện tử Việt Nam dưới tác động của dịch bệnh Covid-19 trong bức tranh chung Thương mại điện tử (TMĐT) toàn cầu năm 2022, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công Thương) đã ra mắt ấn phẩm Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam năm 2022.

Xem chi tiết
Kiểm tra việc tăng giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần
421 lượt xem

Nhằm rà soát việc áp dụng các quy định về điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần theo Thông tư số 19/2003/TT-BTC ngày 20/3/2003, ngày 16/9/2022 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1914/QĐ-BTC (có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành) về phương án kiểm tra.

Xem chi tiết
Bản tin pháp lý Tháng 9 năm 2022
369 lượt xem

Với mong muốn được đồng hành và hỗ trợ, CiLAF & PARTNERS xin gửi đến Quý Khách hàng Bản tin pháp lý tháng 9 năm 2022 với nội dung tổng hợp một số Nghị định, Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 01/9/2022.

Xem chi tiết
Thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng bất động sản
223 lượt xem

Ngày 29/7/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP. Cụ thể:

Xem chi tiết
Quy định mới về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải về ô tô
314 lượt xem

Kinh doanh vận tải đường bộ là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là một trong những loại hình của kinh doanh vận tải đường bộ. Do đó, để hoạt động trong lĩnh vực này, chủ doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Vào ngày 19/7/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Xem chi tiết