Tin pháp luật
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
270 lượt xem

Với mong muốn đồng hành và hỗ trợ, CILAF& PARTNERS trân trọng gửi đến Quý Khách hàng, Quý Doanh nghiệp một vấn đề của Doanh nghiệp trong tháng 5/2022, cụ thể như sau:

Xem chi tiết
05 quy định nổi bật về lao động - Doanh nghiệp cần lưu ý
551 lượt xem

Với mong muốn đồng hành và hỗ trợ, CILAF & PARTNERS trân trọng gửi đến Quý Khách hàng, Quý Doanh nghiệp 05 quy định nổi bật về lao động – Doanh nghiệp cần lưu ý

Xem chi tiết
Hướng dẫn mới nhất về giảm thuế GTGT của Bộ Tài Chính
333 lượt xem

Để đảm bảo thực hiện thống nhất Nghị định 15/2022/NĐ-CP, ngày 23/3/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 2688/BTC-TCT về việc thuế GTGT tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Xem chi tiết
Một số chính sách mới về đất đai, bất động sản
256 lượt xem

Với mong muốn đồng hành và hỗ trợ, CILAF & PARTNERS trân trọng gửi đến Quý Khách hàng, Quý Doanh nghiệp một số chính sách mới về đất đai, bất động sản trong tháng 3/2022, cụ thể như sau:

Xem chi tiết
Thủ tục chốt sổ Bảo hiểm xã hội năm 2022
306 lượt xem

Chốt sổ bảo hiểm xã hội là một trong những thủ tục mà NSDLĐ phải thực hiện cho NLĐ khi hai bên chấm dứt HĐLĐ. Sau đây là trình tự, thủ tục chốt sổ BHXH.

Xem chi tiết
Các công ty đại chúng lưu ý về tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2022
409 lượt xem

Qua công tác giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho thấy rất nhiều Công ty đại chúng còn chưa thực hiện đúng các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Xem chi tiết
04 điểm mới về kinh doanh bất động sản kể từ ngày 01/3/2022
391 lượt xem

Ngày 06/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và sẽ có hiệu lực kể từ 01/3/2022, thay thế cho Nghị định 76/2015/NĐ-CP.

Xem chi tiết
Những điểm mới tại Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp 2022
522 lượt xem

Ngày 11/01/2022, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 Luật, trong đó đáng chú ý là sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp 2020.

Xem chi tiết
Nghị định 15/2022/NĐ-CP hướng dẫn giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% từ ngày 01/02/2022
362 lượt xem

Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15, trong đó có hướng dẫn giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% từ ngày 01/02/2022.

Xem chi tiết
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lao động
493 lượt xem

Ngày 17/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nhiều lĩnh vực, một trong số đó là quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động. Theo đó, Nghị định 12/2022/NĐ-CP đã quy định tăng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực lao động so với Nghị định 28/2020/NĐ-CP, cụ thể:

Xem chi tiết